Bezdomovcom pomáhame iba ak im poskytneme DOMOV

RESOTY - resocializačná komunita Antona Srholca

Ubytovňa pre bezdomovcov

RESOcializačné komuniTY

Resocializačné komunity
 • Sme občianske združenie
 • Pôsobíme už 24 rokov
 • Našim cieľom je pomôcť človeku v núdzi
 • V súčasnej dobe sa venujeme iba mužom.
 • Rešpektujeme slobodu, ale učíme aj zmyslu pre povinnosti
 • Každý člen komunity má tri kľúče. Od izby, od chodby a od ulice.
 • Na izbe, vybavenej okrem iného chladničkou a televízorom bývajú maximálne traja muži.
 • Resocializácia je aj škola zodpovednosti za seba, za prostredie a za iných
 • Ubytovanie a stravu si platia kým je to možné v hodnote ceny dvoch škatuliek najlacnejších cigariet.
 • Na zač. r. 2016 naša komunita pozostáva z 36 mužov.
 • Kapacita je pre 40 ľudí.
 • Od roku 2014 prevádzkuje RESOTY prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. so svojim teamom.

 

Bezdomovectvo

BezdomovecZa dvadsaťjeden rokov nášho pôsobenia len cez tento náš stupeň resocializácie prešlo 1000 mužov.

 

 

O každom máme presný záznam v internej evidencii. Je to ohrozená vzorka. Asi sto ľudí sme doopatrovali.

 

 

Mladí sú povinní hľadať si prácu a starší, kým vládzu sa starajú o poriadok v dome a o bezkonfliktný chod našej zvláštnej komunity.

 

 

Pokračujeme v starostlivosti o mužov.

 

Sú to starci, postihnutí, invalidi, niektorí bývalí žobráci, väzni, prepustení pacienti, chlapci z detských domovov, neprispôsobiví, ktorí u nás majú dočasný domov, nízkoprahový hotel, teplé jedlo, posteľ, hygienu, oblečenie a spoločenstvo v komunite, ktorá ich nesie a chráni.

 

 

Učíme a podporujeme budovanie štruktúr, kde sa človek zaradí a spolupracuje na zlepšení svojej prekérnej situácie.

Copyright © RESOTY - Resocializačná komunita Antona Srholca | Webdesign: JP Design